‘Abbawakaraeng’

Sanjak MangkasaraOleh : Syahril Rani Daeng Nassa MEDIAKTUAL.COM – MAKASSAR : AkbawakaraengSumarakna pangngaiyaToenganna pappijappukaNiburittai pangngamaseang Manna nupalak linoaPunna tanutaggalak pangngulunnaSappeaji antu nupangnganroiAnjari

‘Lambussi Bukkunu’

SANJA MANGKASARAOleh : Syahril Rani Daeng Nassa MEDIAKTUAL.COM – MAKASSAR : Jai pauAnjari rumpak kanaJai tauNataba tumpak kana Pesokko akkaresoKasangnging Linoji nurampeangBukku

‘Assimombala Mattaparang Nakku’

Sanjak MangkasaraOleh : Syahril Rani Daeng Nassa MEDIAKTUAL.COM – MAKASSAR : Rera nyawayyaNumera naloko nakkuSakrakNa tempa bombang pakkasukmangAssimombalamattompok allangTanatammu amalak pakkasuiang Taena

‘Ammuntuli Bulang’

Sanja MangkasaraKarya : Syahril Rani Daeng Nassa MEDIAKTUAL.COM – MAKASSAR : Rumallang labattu minneBajiki na kiapparuruAmmuntuli bulang bajikNa sabole-boleta akdoangangAmmuntuli tahung poleRi

‘Tontongang Paklinoanga’

Sanja Mangkasara Oleh : Syahril R Patakaki Dg Nassa Tontongi paklinoannuTeaki sayu ampasaileiGauk pangngaiyaNiaka tuli nipakalabbirik Tontongi paklinoannuTeaki sakka ampakalewaiPakminasa sangka rupayaSarroa

‘Bala Latattaba’

SANJA MANGKASARAOleh :Syahril R Patakaki Dg.Nassa MEDIAKTUAL.COM – MAKASSAR : Sukku tojengi paccobayaGassing lebbak ta nisandakTattabapi na kingukrangiBala la tattabayaNa kisassalakTuli akreke-reke

INAKKE PASOMBALAK

SANJA MANGKASARAOleh : Syahril R Patakaki Dg. Nassa MEDIAKTUAL.COM – MAKASSAR : Inakke pasombalakAkbise mattompok tamparangTamallili bombangTammaliang ri sokbok Inakke pasombalakTuli mannyombalangBaribbasak

Malam ini, Pangdam/Hsn Tampil Orasi Kebudayaan

Ket.Gambar : Drs.Ahmadi Haruna, Teaterawan, Penyair, Penulis dan Jurnalis Senior Makassar, malam ini bakal memukau penonton lewat beberapa karya puisi.(ist) —————————————————– MEDIAKTUAL.COM